Opleiding brandwondenverpleegkunde

Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met volwassenen en kinderen in veelal hoog-complexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is daarom niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk, want brandwondenverpleegkundigen zijn de basis om de best mogelijke zorg aan patiënten met ernstige brandwonden te bieden.

In 2008 ontwikkelden de drie Nederlandse Brandwondencentra (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Martini Ziekenhuis Groningen) met ondersteuning van de Nederlandse Brandwonden Stichting de Opleiding Brandwonden Verpleegkunde (OBV), een gespecialiseerde vervolgopleiding van 16 maanden, volledig op maat voor gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam in één van de drie brandwondencentra. De eindtermen van de OBV zijn inhoudelijk gebaseerd op het Beroepsdeelprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige brandwondenzorg, 2016, waarin de competenties zijn vastgelegd waaraan een brandwondenverpleegkundige moet voldoen.

In maart 2021 is de OBV door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend en in november datzelfde jaar geaccrediteerd als CZO Flex level opleiding in het acute cluster. De erkenning voor het praktijkdeel geldt voor alle de drie de brandwondencentra: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam; Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk en Martini Ziekenhuis, Groningen. Het theoriedeel, dat gezamenlijk ontwikkeld werd, valt onder beheer van de Martini Academie, het opleidingsinstituut van het Martini Ziekenhuis. Zowel het theoretische als praktijkdeel van de verpleegkundige opleiding zijn getoetst aan de strenge landelijke, door het CZO gestelde opleidingseisen. De erkenning onderstreept de onderwijskwaliteit van de OBV als specialistische zorgopleiding.

Het OBV curriculum is het afgelopen jaar geheel vernieuwd binnen de gestelde kaders van CZO Flex Level en gebaseerd op de nieuwe EPA-structuur. EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn toevertrouwde professionele activiteiten, die aangeven in welke professionele activiteiten de student bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag daarvoor nodig zijn. Met de EPA-structuur kan er nog meer maatwerk voor de loopbaan van de student worden geleverd en kan er sneller en beter worden opgeleid.

Het OBV-curriculum bestaat uit drie onderdelen: een Basis Acute Zorg deel (ca. 6 maanden); een OBV-kerndeel (ca. 6 maanden) en een OBV-specifiek deel (ca. 3 maanden), die los van elkaar gevolgd kunnen worden en bij voldoende afronding tezamen het OBV diploma opleveren.

Als instroomeis geldt dat de student als verpleegkundige in het BIG-register staat ingeschreven en gedurende de opleiding een dienstverband heeft bij een CZO-erkende zorginstelling met een brandwondencentrum.

Meer informatie over de opleiding vindt u in de studiegids en het opleidingsexamenreglement. Voor aanvullende informatie kunnen studenten en werkbegeleiders contact opnemen met het secretariaat OBV via secretariaatobv@brandwondenstichting.nl

April 2022 gaat het kerndeel OBV van start. Inschrijven voor studenten is niet meer mogelijk. Werkbegeleiders kunnen zich via onderstaande link nog t/m 15 maart 2022 aanmelden.

NAAR LEERGEDEELTE
Je wordt doorgeleid naar een beveiligde leeromgeving. De informatie die je hier treft is uitsluitend bestemd voor studenten, begeleiders en docenten van de opleiding brandwondenverpleegkunde. Voer uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord aan in onder ‘Inloggen’ (rechts boven) om toegang tot de website te krijgen of klik hier.

-> Let op: Log uit bij het verlaten van de website, als je niet de enige gebruiker van het apparaat bent waarop je werkt.