Gewijzigde planning lesdagen

Beste OBV student, werkbegeleiders en andere betrokkenen,

Het Corona beleid heeft helaas ook voor de planning van de Opleiding Brandwonden Verpleegkunde gevolgen.

De lesdagen op 16 en 17 april aanstaande in Rotterdam kunnen gezien de huidige overheidsmaatregelen NIET doorgaan op de geplande data.

In overleg met de begeleidingscommissie is het volgende besloten:

Module 4 deel I en II wordt verplaatst naar:

  • 14 en 15 januari 2021 – Module 4 deel I in Rotterdam
  • 11 en 12 februari 2021 – Module 4 deel II in Groningen
  • 11 maart 2021: Theorietoets module 4 op eigen locatie

De planning voor module 5 en 6 blijft vooralsnog ongewijzigd en zal dus voorafgaand aan Module 4 plaatsvinden. Inhoudelijk is dit geen enkel probleem.

De eindpresentaties en diplomering zal plaatsvinden op: 8 april 2021 in Amersfoort.

Stages en EMSB
Alle stages t/m eind april zijn geannuleerd. We vragen je om t.z.t. zelf een nieuwe datum af te spreken en deze door te geven aan het secretariaat OBV. Mochten stages vanaf 1 mei ook niet kunnen doorgaan, plan ook dan zelf een nieuwe datum en geef de wijzigingen door aan je leidinggevende en het secretariaat. Ook de cursus EMSB is voor de komende maanden geannuleerd. Diegenen die de EMSB nog moeten volgen worden automatisch opnieuw ingepland en ontvangen hierover bericht.

Voortgang studie
Nu de scholen en kinderdagverblijven voorlopig dicht zijn, hebben velen van jullie wellicht extra zorgtaken.
Deze taken zijn belangrijk! Voor de OBV is het de norm dat deze voorrang hebben op je ‘studietaken’. Geen paniek dus als je daardoor wat achter komt te lopen. Bespreek dit wel met je praktijkbegeleider. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Mocht je vragen hebben of andere zaken willen bespreken, neem dan gerust contact met ons op. Veel gezondheid toegewenst en we houden contact!
 
Hartelijke groet,

Maria Wormmeester, Aagtje Mekkering en Coriëlle Rovers
Opleidingscoördinatoren OBV