Overzicht eindpresentaties kwaliteitsopdracht OBV

Overzicht eindpresentaties kwaliteitsopdracht

Eindpresentaties 23 mei 2019
 1. Een dagboek voor IC patiënten met brandwonden om PTSS te
  verminderen of te voorkomen
  door Shinook Neles en Sanny Vroonland- van ’t Hoff, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
 2. Kamertemperatuur bij patiënten met brandwonden
  door Gonneke Jonker en Marthe Bakker-Bruna, Martini Ziekenhuis, Groningen
 3. Thermoregulatie van de omgeving tijdens wondverzorging bij een patient met brandwonden
  door Linda Ritskes en Kim de Vries, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
 4. Interventies bij patiënten in een isolement
  door Esther Kuipers, Stefan ‘t Hart en Magda Hyams, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 5. Wondzorg om de dag
  door Cheryl Duijs, Jacqueline Peereboom en Stefanie Wijker, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
 6. Implementatie optimale handhygiëne in het brandwondencentrum
  door Linda Eyskoot en Renate Weeteling, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
 7. Het gebruik van 2% chloorhexidine wasdoekjes bij de dagelijkse
  verzorging van de niet verbrande huiddelen van bedlegerige patiënten met brandwonden.
  door Daniel Cantrup en José Draijer, Martini Ziekenhuis, Groningen
 8. Decubitus bij patiënten met brandwonden
  door Michael Bloemers & Valentina Zaytseva, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Eindpresentaties 18 januari 2018
 1. Nuchter  voor de wondverzorging. Moet een kind dat voor de wondverzorging de combinatie morfine en midazolam per os of rectaal krijgt langdurig nuchter zijn?
  door Marjolein Heere en Saskia Schrijver, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 2. Het effect van hydrotherapie bij patiënten met brandwonden, gericht op bacteriële kolonisatie.
  door Elody Noordman, Marelvis Sabina en Kim Boekholt, Martini Ziekenhuis Groningen
 3. Invloed van isolatie op het psychisch welbevinden van de patiënt met brandwonden
  door Sharon Koster en Emilie Duijn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 4. Kinderen met brandwonden: Is lachgas een goed alternatief om de wondverzorging minder stressvol te laten verlopen?
  door Berthina Sperling, Marc Noorthoek en Jessica Rooij, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Eindpresentaties 14 januari 2016
 1. De beste manier om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en te documenteren op de SEH
  door Emmely Kalma, Marije Kool en Tineke Kingma, Martini Ziekenhuis Groningen
 2. Family centered care
  door Shanna Peralta Garcia, Soraya Wagemans, Marion Dekker en Hassan Alhamami, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 3. Niet farmacologische verpleegkundige interventies bij patiënten opgenomen met een risico op het ontwikkelen van een delier
  door Achime Zwart-Ruchtie en Miriam Kuppers, Martini Ziekenhuis Groningen
Posterpresentaties
 1. Posttraumatische stress stoornis bij collega’s
  door Jacoline Prudhomme – van Reine en Ilona Dijk, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 2. Borderline. Waar ligt jouw grens?
  door Patricia Eykenloof, Diane Wassenberg en Jos de Vries, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Eindpresentaties 21 juni 2013
 1. Pijnreductie in de brandwondenzorg        
  door Sanne Hattink, Candice Wilpshaar en Ingrid van der Graaf, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 2. Psychosociale gevolgen van isolatieverpleging bij een brandwondenpatiënt
  door Sandra Stienstra en Jolanda Groot, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 3. Professionele tolken: betere kwaliteit van zorg bij patiënten met buitenlandse afkomst?
  door Meeri Udema, Ina Meindertsma en Helma Kramer, Martini Ziekenhuis Groningen
 4. Hoe fris is lucht? Wat voor invloed heeft blootstelling aan de buitenlucht op de wondinfectie en het psychisch welbevinden van de patiënt met brandwonden?
  door Lennie Harinck, Marije van Leeuwen en Marieke Duyff, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 5. Flaminal, het nieuwe smeren
  door Sharon Cuperus, Irene Korevaar en Yvonne Zonneveld, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 6. Van een simpele vraag krijg je al gauw een mooi gesprek. De toepasbaarheid van verhalend onderzoek in het brandwondencentrum
  door Anneke Breen, Anneke Melissant, Nicole Heinerman en Saby Staszek, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Eindpresentaties 18 november 2011
 1. Klinische begeleiding van de partner van de patiënt met brandwonden tijdens het genezingsproces van de wond en het ontstaan van een litteken voor ontslag.
  door Saskia Leeuwen van Dalsen, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 2. Tijd heel niet alle wonden
  door Jet Look, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 3. Gewichtsbeheersing bij brandwondenpatiënten
  door Ilse Kattestaart, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 4. Privacy en intimiteit. Ik hoor bij jou en jij hoort absoluut bij mij
  door Esther de Jager, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 5. Moreel beraad. Meer begrip en acceptatie bij zorgverleners
  door Nicole Trommel, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 6. Meten is weten. Plannen is vooruitzien. Verpleegkundige werklast versus opnamecapaciteit op een brandwondecentrum
  door Gabriëlla Wallner, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 7. Hospitalisatie
  door Elvira Pötter, Martini Ziekenhuis Groningen
 8. Gezinsgerichte zorg, de zorg van nu
  door Kristel Cornelisse, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 9. Brandwondendagboek
  door Marjolein Beentjes, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 10. Altijd bezoek?! Family-centered care
  door Annelies Schoots, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 11. Poging tot zelfdoding, poging tot zorg?
  door Alyda Winter-Kuitert, Martini Ziekenhuis Groningen
Eindpresentaties 15 februari 2010
 1. Menslievende zorg, zorg met hart en handen
  door Esther Hoek, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 2. Sociaal Isolement bij patiënten opgenomen in het BWC
  door Annemarie Zwaagman, Martini Ziekenhuis Groningen
 3. Hete humor?
  door Anouk Broer, Martini Ziekenhuis Groningen
 4. Posttraumatische stress-stoornis bij kinderen opgenomen op een intensive care unit
  door Richard Weber, Martini Ziekenhuis Groningen
 5. Gezonde verbeelding, geleide visualisatie bij pijn. Zi(e)n of onzin?
  door Lisanne Appelmelk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 6. Hypnose: zweverige onzin of effectieve interventie?
  door Maria Wormmeester, Martini Ziekenhuis Groningen
 7. Aanwezigheid van ouders tijdens verpleegkundige procedures, gewenst of niet?    
  door Janneke Jong-Plieger, Martini Ziekenhuis Groningen
 8. Kiemarme voeding bij brandwondenpatiënten, actueel of achterhaald?
  door Nataschja van de Berg, Martini Ziekenhuis Groningen
 9.  Therapeutic touch bij pijn
  door Angela Lutjeboer-Bekkering, Martini Ziekenhuis Groningen
 10. Blijven we professioneel?
  door Monique de Groot-Wolters, Martini Ziekenhuis Groningen
 11. Bijscholing EMSB noodzakelijk?
  door Richard Luchtenburg, Martini Ziekenhuis Groningen
 12. Kunnen we een kind dit aandoen? Begeleiding van kinderen bij een stervende brandwondenpatiënt.
  Greetje Kok-Schuitema, Martini Ziekenhuis Groningen
 13. Het effect van TENS voor patiënten met brandwonden
  door Hermien Haijer-Hobert, Martini Ziekenhuis Groningen
 14. Pijnmeting zonder protocol?
  door Susanne Bennis, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 15. Beperkte speelruimte, over negatieve psychosociale effecten van isolatie bij kinderen.
  door Jetty Meijer, Martini Ziekenhuis Groningen